Er is veel te doen rondom bomen in Breda. Dat is niet heel vreemd want er zijn er heel veel. Alle bomen zijn van betekenis voor onze leefomgeving, soms in alle anonimiteit, soms in het ooglopend of spraakmakend. En er zijn er enkelen die echt in een soort collectief geheugen staan: Monumentale bomen. Er is een groeiende groep mensen die de nek wil uit steken voor de bomen. Voor die groep deze geïmproviseerde informatie.

Archief

Brief Groene Koepel

Oproep laatste ochtendmaal en verjaarsfeestje 4 kastanjes

Oproep aan College om kap op te schorten

PPPPEP

Beeldmateriaal bijlage brief aan College

Persbericht Graaf Engelbertplein

Heroïsche kastanjes, de Galliërs van Breda?

Rapport over de bomen van Pius Floris

Proberen een verbrande boom te redden

Hebben kastanjes nog toekomst?

De kastanjeboom van Anne Frank

Kastanjeboom Baumanni

De verplaatste onverplaatsbare kastanje

Ik heb een tuintje in mijn hart

Zaterdag 22 april “Rondleiding” met toast op de bomen na! Verzamelen Parkstraat Breda om 15 uur.

Maandagnacht 24 april Begin Wake om 23.59 uur Graaf Engelbertplantsoen Breda

Dinsdag 25 april Laatste ochtendmaal 7.00 uur Graaf Engelbert plantsoen

GROEN VAN HET GRAAF ENGELBERT LAAT JE LEVEN Lees meer

PERSBERICHT Lees meer