De Keltische boomcirkel, waarover hier onder meer, trekt de aandacht zo ondervinden wij. Maar uiteraard is er meer wat ons in de loop der jaren inspireerde. Zie onder de menuknop bronnen.

Een cirkel met een doorsnee van zo’n 60 meter, in die jaarkring staan 39 bomen die allemaal bij een specifieke periode van het jaar horen. De beuk (winter),eik (lente), berk (zomer) en de olijf (herfst) symboliseren de seizoensovergangen en horen maar bij één dag. De populieren staan 3 keer in de kring en vertegenwoordigen 3 periodes van ruim een week. De andere 17 boomsoorten komen allemaal twee voor in de kring, ze staan gespiegeld (zie ook globale plattegrond hieronder. Wie de hele cirkel af loopt loopt dus precies de jaarcirkel af en komt alle horoscoopbomen tegen. Het is op het veld dus makkelijk om je eigen boom op te zoeken en je horoscoop te lezen. Die staan ook hieronder.

Afbeelding1

afbeelding 2

 1. De Appelboom (23/12 – 31/12): Liefde

Een liefdevolle bemiddelaar

De wens van de appelboom is zowel liefde te geven als geliefd te worden. Hij helpt graag anderen en zijn tolerantie is zijn grootste goed. Wanneer iemand het niet meer ziet zitten, komt de appelboom altijd met een oplossing. De appelboom kan met wat investeren in zichzelf ver komen, maar hij leeft liever bij de dag.

De appelboom is een geboren bemiddelaar ; zijn kracht ligt in het overbruggen van tegenstellingen. Niet vreemd dus dat hij vaak een sleutelpositie in familieverband bekleedt.

Het gevoel van de appelboom botst vaak met de werkelijkheid; diep van binnen zijn ze gevoelsmensen die de wereld leefbaarder willen maken. Tegelijkertijd heeft de appelboom vooral een realistisch karakter en weet hij wat haalbaar is.

De appelboom aanvaardt de mens zoals hij is en accepteert dat iedereen zijn eigen weg gaat. Hij is graag onder de mensen. De meestal actieve appelboom kan verlamd raken door verdriet. Hij weet zich dan te troosten met de gedachte dat er mensen zijn die het nog moeilijker hebben. De appelboom is in zijn hart een filosoof met een beetje fantasie.

 1. Spar (1/1 – 11/01): Geheimzinnig

Een kwetsbare kameleon

Sparren zien er strak en koel uit, er gaat een geheimzinnige sfeer van deze mensen uit. De spar geeft zich niet zomaar bloot en lijkt onbereikbaar. Luisteren doet de spar liever dan spreken. Hij lijkt egoïstisch maar is tot grote offers bereid. Sparren zullen nooit impulsief reageren.

Kenmerkend aan de spar is zijn tweestrijd : hij is een uitgesproken solist maar tegelijkertijd maakt hij graag onderdeel van zijn omgeving uit. Dit laatste om niet te veel op te vallen. Het optreden van een spar is te omschrijven als waardig, terughoudend, conservatief en beschaafd.

De spar is dol op alles wat mooi is : hij omringt zich graag met mooie meubels en versieringen.

In de liefde is de spar meestal de ontevreden partij : hij verlangt veel maar geeft weinig. Hij voelt zich vaak eenzaam. Maar heeft de spar eenmaal de juiste partner gevonden, dan is hij hartstochtelijk en trouw.

Sparren zijn mensen die zich hun leven lang geleidelijk ontwikkelen. Succes is iets wat moet groeien. De ongewone intelligentie van de spar opent vele opleidingsmogelijkheden. Vaak eindigt de spar in een totaal andere richting dan zijn opleiding zou doen verwachten.

 1. Iep – Olm (12/1 – 24/1): Gevoelens

Een coöperatieve individualist

Iepenmensen oogsten altijd veel bewondering : ze zijn edelmoedig, zelfbewust en individualistisch. Door hun schoonheid staan ze in de aandacht. De iep streeft altijd naar innerlijke en uiterlijke harmonie.

De iep stelt hoge eisen aan zichzelf en aan zijn omgeving. Fouten van anderen zullen niet snel vergeven worden. Toch zal hij anderen het leven niet zuur maken. Hij houdt van creatievellingen die niet in een hokje te plaatsen zijn en gelooft in de goedheid van de mens.

De iep neemt graag de leiding. Rustig en beheerst weet de iep het vertrouwen van anderen te winnen en krijgt veel erkenning voor zijn werkzaamheden.

In de liefde is de iep een echte ‘kat uit de boom kijker’; heeft hij eenmaal gekozen dan is hij trouw tot in de dood, al heeft hij moeite om dit te verwoorden. Familieverplichtingen worden door hem heel serieus genomen.

De iep heeft een eigen leertempo, is humoristisch en origineel. Hij kiest zijn eigen weg. Hierdoor lijkt hij soms wat zonderling.

 1. Cipres (25/1 – 3/2): Trouw

Een onafhankelijke knokker

Het leven van de cipres is in balans omdat hij weet wat hij wil. Heeft hij eenmaal iets in zijn hoofd, dan moet dit uitgevoerd worden. Tegenslagen worden gemakkelijk verwerkt, mede dankzij een voortreffelijk relativeringsvermogen. Hoewel hij conservatief is, wordt hij steeds door nieuwe dingen aangetrokken.

De cipres is op zoek naar de zin van het leven. Met een enorme vechtlust vergaart hij kennis en vrijheid. Zijn buigzame karakter maakt het leven gemakkelijk : hij heeft weinig nodig om gelukkig te zijn. De cipres kan niet tegen eenzaamheid en omringt zich graag met familie en vrienden. Tegenover hen is hij welwillend en trouw.

In de liefde is hij echter onstuimig, onverzadigbaar en moeilijk tevreden te stellen.

Cipressen improviseren graag en komen daardoor vaak chaotisch over. Werken is hun hobby : een goed inkomen en veel waardering zijn zeer belangrijke gevolgen van dit werk. Hij houdt niet van discussiëren maar verkondigt wel graag zijn mening.

De cipres is niet sentimenteel, wel vaak druk en ongehoorzaam. Sporten is voor hem noodzakelijk om overtollige energie kwijt te raken.

 1. Populier (4/2 – 8/2): Onzekerheid

Een beweeglijke doordouwer

De populier is erg tactisch en verstaat de kunst van het filosoferen. Hij heeft veel gevoel voor het decoreren van zijn leefomgeving en kan goed organiseren. De populier legt in een aangenaam gezelschap gemakkelijk oppervlakkig contact. Van fanatici en bekrompen mensen moet hij niets weten.

De populier is onzeker maar op beslissende momenten draait hij om als een blad aan een boom en durft hij belangrijke beslissingen te nemen. Later, als hij beseft wat hij heeft gedaan, kruipt hij terug in zijn onzekerheid en legt hij de verantwoordelijkheid bij een ander.

Tijd speelt in het leven van de populier een zeer grote rol. Hij is altijd op zoek naar de structuur in het leven en houdt niet van verrassingen. De populier is betrouwbaar en neemt zijn vriendschappen zeer serieus. Zelden zal hij zijn vrienden aan gevaar blootstellen.

Zijn gevoeligheid maakt het de populier ingewikkeld : vaak verbergt hij zijn gevoel en ervaringen, die sterke ‘ups and downs’ kennen, voor zijn partner en voelt zich hierdoor eenzaam. Een onafhankelijke, eenmaal verliefde populier wordt zwak en afhankelijk.

 1. Ceder (9/2 – 18/2): Vertrouwen

Een vastberaden solist

De ceder heeft een rotsvast vertrouwen in zichzelf en blijft altijd trouw aan zijn eigen overtuiging. Nadelen weet de ceder om te zetten in voordelen. De ceder is niet gemakkelijk om de tuin te leiden. Als hij wel het gevoel heeft dat men dat probeert, laat hij snel zien dat je met hem niet moet spotten. Als ceders eenmaal een doel in het leven hebben gekozen, zijn ze bereid om hier veel voor opzij te zetten.

De ceder past zich gemakkelijk aan. Hij kan schijnbaar opgaan in de massa, zijn zelfbewustheid blijft echter altijd overeind. Op mensen om hem heen maakt hij graag indruk. Hierbij komt zijn vlijt goed van pas. Er is niets waar een ceder een grotere hekel aan heeft dan aan wachten.

Hoewel luxe niet iets is waar hij veel om geeft, kan hij er wel van genieten.

De ceder lijkt gemaakt voor een avontuurlijk leven maar slechts zelden geeft hij zich hieraan over.

De ceder is in het leven moeilijk tevreden te stellen. In het huwelijksbootje stapt de ceder pas als hij alle karaktereigenschappen van zijn partner geëvalueerd heeft, een proces dat jarenlang kan duren.

 1. Den (19/2 – 29/2): Kieskeurig

Een wijze practicus

De den is krachtiger dan hij in eerste instantie doet vermoeden. Passiviteit komt bij hem niet voor : moedig en onbevangen vindt hij zijn weg en zal altijd doorgaan tot hij iets bereikt wat hem bevalt. IJver en bescheidenheid zijn twee opvallende kenmerken van de den.

De den is constant op zoek naar de juiste weg tussen egoïsme en altruïsme. Zijn praktische levenshouding biedt hem de balans tussen gevoel en verstand. De den beschikt over een groot rechtvaardigheidsgevoel.

Hij heeft de neiging tegenslagen te zwaar op te nemen. Dat kan hem het gevoel geven, dat zijn leven is opgebouwd uit een aaneenschakeling van mislukkingen. Toch vindt hij altijd weer de moed om door te gaan en te vechten voor zijn ideaal.

 1. Wilg (1/3 – 10/3): Flexibele durfal

De wilg is kunstzinnig aangelegd en houdt van het “mooie” in het leven. In het wilgenkarakter zit steevast een artistieke inslag. De wilg is zowel een dromer, gevoelsmens als een rationeel denker. Zonder dromen kan een wilg niet leven. De wilg heeft een groot inlevingsvermogen en voelt zich overal thuis.

Zij is eerlijk en rechtschapen en is niet bang om schijnbaar onoverkomelijke problemen aan te gaan. Hierbij neemt zij vaak onnodige risico’s maar als het er echt op aan komt, bewaart zij haar kalmte. De wilg wordt gewaardeerd door vrienden en collega’s; toch voelt zij zich vaak, in het geheim, onbegrepen en onderschat.

Door vrienden laat zij zich graag beïnvloeden, hetgeen niet betekent dat zij een gemakkelijke levenspartner is: de wilg is koppig, onrustig, aan stemmingen onderhevig en veeleisend. In een relatie zoekt zij een goede houvast.

De wilg is ijverig, vol energie en doortastend. Zij houdt van reizen maar is altijd blij weer thuis te komen bij eigen huis en haard. Familie is erg belangrijk. Wilgen beschikken over een sterke intuïtie.

 1. Linde (11/3 – 20/3): Twijfel

Een creatieve dromer

Linden zijn van nature gevoelige mensen die echter hun sterke emoties compenseren door zichzelf en anderen te ontzien. Hierdoor begrijpen hun medemensen hen vaak niet goed en worden ze als aanstellers bestempeld. Strijd en ruzie zijn hun vijanden. De linde beschikt over een levendige fantasie en brengt mensen met wie hij werkt, vaak op nieuwe ideeën.

De linde houdt van dromen en verlangt naar ‘het paradijs’: een plek waar alles vredig en mooi is. Omdat dit in het leven niet altijd te bereiken is, is de linde vaak ontevreden en klaagt hij. Zich in het lot schikken, is voor hem geen optie : hij blijft proberen de onhaalbare droom te verwezenlijken.

De linde is kwetsbaar en dat maakt hem vertederend. Hij is niet materialistisch ingesteld. Heeft hij, in zijn visie, een lotgenoot gevonden, dan geeft hij zich vol overgave over.

In de liefde vindt hij zelden het verlangde geluk : hij twijfelt constant en is een zeer jaloerse partner. Voor vrienden maakt hij het leven aangenaam en gemakkelijk : de linde zorgt voor iedereen van wie hij houdt.

 1. Eik (21/3): Doorzetter

Een ijzeren doorzetter

Eiken domineren in alle omstandigheden. Ze zijn groot in alles : grote leiders met brede visies. Eiken gaan graag tegen de stroom in : hoe meer tegenstand zij tegenkomen, des te krachtiger en moediger ze worden. Aan nietsdoen heeft de eik een hekel, tijd is kostbaar en die moet nuttig besteed worden.

Een eik is altijd zichzelf. Toneelspelen is niets voor hem. De eik heeft een positieve kijk op het leven. Zit het even tegen, dan hoor je van hem geen negatieve geluiden, het plan wordt snel aangepast om er weer vol goede moed tegenaan te gaan. Zijn intuïtie leidt hem.

Eiken zijn tolerant en houden van een druk sociaal leven, zolang hun onafhankelijkheid hier maar niet onder lijdt. Eiken kunnen soms indiscreet zijn en nemen geen blad voor hun mond.

De eik staat met beide benen stevig op de grond. In de liefde lijkt hij een starre partner, hij heeft moeite met romantiek. De jonge eik wordt snel en gemakkelijk verliefd en denkt steeds de ware gevonden te hebben. Op latere leeftijd wint het verstand. Heeft hij eenmaal een relatie, dan is hij trouw tot in de dood.

 1. Hazelaar (22/3 – 31/3): Pionier

Een wellustig pionier

Hoewel de hazelaar niet echt opvalt, weet hij altijd een merkwaardige invloed uit te oefenen op zijn omgeving. Hij is bescheiden en begripvol en wint met zijn charme de harten van vele mensen, juist ook die van afstandelijke personen. Hij verstaat de kunst van indruk maken maar moet oppassen mensen niet te manipuleren. Want daarin kan hij een meester zijn.

De hazelaar is constant op zoek naar vernieuwingen en nieuwe ervaringen. Voortdurend is hij aan het veranderen, soms zo snel dat ‘oude’ dingen niet eens hebben kunnen wortelen. Hazelaars zijn enorm nieuwsgierig en beschikken over een grote intelligentie, intuïtie en een scherp oordeel.

De hazelaar heeft een groot gevoel voor de medemens en strijdt graag voor het algemeen belang, soms op een schijnbaar overdreven manier.

In de liefde is de hazelaar wispelturig, maar hij is wel een eerlijke en tolerante partner. Een starre of conservatieve partner is absoluut ongeschikt : de hazelaar blijft zowel op geestelijk als op lichamelijk gebied altijd in beweging.

 1. Lijsterbes (1/4 – 10/4): Fijngevoelig

Een schipperende wereldverbeteraar

Lijsterbesmensen zijn geboren wereldverbeteraars die zelf graag het goede voorbeeld geven. Zij nemen graag de touwtjes in handen en weten alle ogen op zich te richten.

Een lijsterbes is een echte en oprechte vriend en hij verwacht dat ook van de ander. Andere mensen helpen is voor hem heel normaal. Maar bedrieg een lijsterbes nooit ; hij zal een fout nooit vergeven en verbreekt dan meestal de band. De lijsterbes kan niet tegen kleinzieligheid en heeft grote behoefte aan onafhankelijkheid.

Hij trekt zich al het leed aan, zowel van zichzelf als van de mensen om hem heen, maar weet dit te verbergen voor de buitenwereld. Hij straalt kracht, positiviteit en volharding uit.

De lijsterbes kan het zichzelf onnodig moeilijk maken door eindeloos analyseren en afwegen. De lijsterbes houdt van het leven ; het lijkt of hij opleeft door veranderingen, onrust en complicaties. Hij houdt van reizen en verhuist vaak. Zijn goede smaak en fijngevoeligheid maken hem zeer geschikt voor kunstzinnige beroepen.

In de liefde is de lijsterbes verrassend, onstuimig, hartstochtelijk en gevoelig, maar beantwoordt zijn partner zijn gevoelens niet, dan kiest hij snel voor een ander.

 1. Esdoorn (11/4 – 20/4): Eigenzinnig

Esdoornmensen zijn vaak ‘anders’ : ze weten de schijnwerpers constant op zich te richten door hun fantasie en originaliteit. Hun hang naar totale onafhankelijkheid brengt hen vaak in botsing met de samenleving.

Toch kunnen esdoorns juist ook heel schuchter en terughoudend zijn en zijn ze vaak te goedgelovig. Ze hebben een enorme bewondering voor mensen die consequent zijn.

De esdoorn is zeer gevoelig voor vleierij en is altijd op zoek naar iets nieuws : nieuwe ervaringen of nieuwe mensen. Hij leert spelenderwijs en heeft een uitstekend geheugen. De esdoorn is verliefd op het leven en op zichzelf. Hij imponeert graag en moet oppassen zijn mening niet op te dringen.

Het leven van de esdoorn gaat niet geheel over rozen, maar meestal komt dit door zijn eigen trots, eerzucht en zelfrespect. Zijn wilskracht en betrokkenheid zorgen ervoor dat het leven interessant en veelzijdig is en dat moet ook, want een esdoorn is snel verveeld ; van de chaos in de wereld schijnen ze weinig last te hebben. De esdoorn is, ondanks zijn dominantie, een goede luisteraar.

 1. Notenboom (21/4 – 30/4): Hartstocht

Een gepassioneerd zoeker

Notenbomen zijn volhouders, ze hebben een onbuigzaam karakter en zijn vaak egoïstisch, agressief en ontoegeeflijk. Tegelijkertijd kunnen ze edel en zacht als boter zijn. De reacties van een notenboom zijn onverwacht en spontaan. Hij is sterk geïnteresseerd in de kracht van het onderbewuste.

De notenboom heeft een natuurlijk overwicht op anderen en moet oppassen niet zijn mening op te dringen. Vaak wordt hij bewonderd en geniet hij een groot gezag. Zijn populariteit dankt hij aan zijn vakmanschap.

Notenbomen zijn geniale strategen. De notenboom gunt zowel zichzelf als zijn omgeving geen rust. Alles wat het uiteindelijke doel dichterbij kan brengen, pakt hij aan. Als hij iets wil, krijgt hij het ook, al moet hij doorgaan tot het bittere einde ; compromissen zijn onbespreekbaar.

Al lijkt de notenboom soms ietwat afwezig, hij neemt alles in zich op. Zijn ijzersterke geheugen zorgt ervoor dat kleine dingen uit het verleden, ineens weer boven kunnen komen.

In de liefde is de notenboom een jaloerse partner en in gevoelsaangelegenheden uitermate hartstochtelijk.

 1. Populier (1/5 – 14/5): Onzekerheid ZIE 5

 2. Kastanjeboom (15/5 – 24/5): Eerlijk

Een kritische analyst

Op de kastanje kun je bouwen; hij is trouw en kritisch. Hij geeft niet om de gunst van anderen en hij is een slechte manipulator. De kastanjeboom is een echte diplomaat. Voor een goed plan zet hij zich met hart en ziel in.

Het liefst probeert hij problemen te omzeilen. Lukt dit niet, dan stort hij zich helemaal op het zoeken naar een oplossing. Halve waarheden interesseren hem niet en voordat de kastanje zijn mening geeft, heeft hij de zaak grondig uitgezocht. Tegenslagen geven hem dubbele energie.

De kastanje kan zichzelf in zijn ontwikkeling remmen door sterke twijfel aan zijn eigen kunnen. Zijn kritische blik maakt hem in gezelschappen prikkelbaar en lichtgeraakt. Zijn kwetsbaarheid weet hij voor de buitenwereld te verbergen door middel van zijn gereserveerdheid.

De carrièremogelijkheden van de kastanje worden voornamelijk bepaald door zijn omgeving.

Kastanjemensen zijn vaak conservatief, in de liefde berekenend. Heeft hij eenmaal de ‘ware’ gevonden, dan wordt alle gereserveerdheid aan de kant gezet en geeft hij zichzelf helemaal bloot. Familie staat op de eerste plaats.

 1. Es (25/5-3/6): Eerzucht

Een uitgekookte carrièrejager

Kritiek raakt een es niet. Heeft de es een doel, dan stopt hij niet voordat dit is bereikt. Daarna is hij graag bereid ook anderen te helpen. Hierdoor kan hij egoïstisch overkomen, wat hij niet is. De es bezit veel zelfdiscipline en is erg ambitieus. Essen tarten graag het lot. Kleurloze meelopers zijn onder de essen niet te vinden.

De es kan rustig op bepaalde kansen wachten en doet een kans zich voor, dan grijpt hij die met beide handen aan en weet hij zijn mogelijkheden optimaal te benutten. Het lijkt haast wel of de es zelfs de moeilijkste doelen spelenderwijs bereikt. Fair play staat hoog in zijn vaandel.

Het karakter van de es is levendig en optimistisch. Impulsief doet hij datgene wat hij voor juist houdt. Hij wil graag goed overkomen en etaleren dat hij veel kennis heeft van alles wat het leven te bieden heeft. Of dat nu wel of niet het geval is, de es weet altijd de schijn op te houden.

De es is in de liefde trouw en voorzichtig. Vaak wint het verstand het van zijn gevoel. Een es hecht veel waarde aan vertrouwen. Vrienden kunnen dan ook op hem bouwen.

 1. Haagbeuk (4/6 – 13/6): Vredestichter

Een loyale vredestichter

Haagbeuken willen andere mensen graag helpen en dienen. Ze verstaan de kunst van het luisteren en kunnen zich goed in situaties inleven. Zij willen tegenstellingen overbruggen. De haagbeuk is zeer vergevingsgezind en geeft iedereen gelijke kansen.

Vrienden zal hij nooit aanvallen. Hij levert liever iets van zijn eisen in en berust in dat lot. De haagbeuk kan zich snel aanpassen aan zijn omgeving. Logisch dus dat hij een graag geziene gast is, te meer daar hij veel aandacht besteedt aan zijn uiterlijk.

De haagbeuk is op zoek naar erkenning en bewondering. Hij wikt en weegt, bang het verkeerde te kiezen. De haagbeuk heeft een sterk plichtsbesef.

Het leven van de haagbeuk is beheerst en gedisciplineerd, maar diep van binnen sluimeren vele wensen. Hij verlangt naar een romantische partner en warmte. De haagbeuk is in de liefde niet op zoek naar het alledaagse, maar fantaseert graag en laat zich liever nog verrassen. Het is moeilijk voor zowel de haagbeuk zelf als voor zijn partner om zijn gevoelens geheel te bevredigen.

 1. Vijgenboom (14/6 – 23/6): Sentiment

Een eigenzinnig gevoelsmens

Vijgen zijn onafhankelijk, hebben een eigenzinnig oordeel en leven een dynamisch leven. Zij zijn op zoek naar de balans tussen verstand en gevoel. Bij deze zoektocht nemen ze vaak de hele wereld op hun schouders, maar vijgen weten zich dan tijdig weer terug te trekken om zich te ontlasten van al dit leed en vol goede moed weer op zoek te gaan.

Een geboren optimist die zich helemaal in het leven stort, dat is de beste omschrijving van de vijg. Hij houdt van het leven; familie speelt hierin een uiterst belangrijke rol. In nieuwe ervaringen kan hij zichzelf helemaal verliezen.

Eenmaal gesloten vriendschappen koestert hij, totdat er onenigheid ontstaat. De ‘tegenpartij’ wordt dan spontaan lucht voor de vijg en krijgt geen tweede kans.

Hij heeft een feilloos gevoel voor goed en kwaad en weet wat humor is.

In de liefde is een vijg geen gemakkelijke partner : zijn wispelturige karakter maakt hem moeilijk om mee te leven. Kalmte en opwinding, bitterheid en zachtheid wisselen elkaar onverwacht af.

 1. Berk (24/6): Creatief

Een bescheiden rots in de branding

Berkenmensen laten zich leiden door hun gevoelens. Ze zijn te allen tijde bescheiden en menslievend. Berken houden niet van veel ophef; gewoon is al gek genoeg, geldt zeker voor hen. Zij zijn vriendelijk en sympathiek. De berk houdt van schoonheid en de natuur en verafschuwt alles wat plat of vulgair is.

Problemen worden meestal diplomatiek en geraffineerd aangepakt. Helpt deze aanpak niet, dan verandert de berk plotsklaps en wordt hij autoritair en arrogant. Heeft hij eenmaal een keuze gemaakt, dan blijft hij daarbij. Nooit zal de berk spijt krijgen van een gemaakte keuze.

De berk is een echt familiedier. Hij voelt zich op zijn best in zijn eigen vertrouwde wereldje. Rust en geluk wakkeren de creatieve talenten van de berk aan. Deze creativiteit en fantasie alsmede zijn voorstellingsvermogen openen vele deuren. De berk is niet eerzuchtig. Hij is snel tevreden.

In de liefde komt de berk niet echt hartstochtelijk over. Zijn gevoelens zijn daarvoor te duurzaam en trouw. Geen middel blijft echter ongebruikt om zijn partner gelukkig te maken. Voor vrienden is hij een echte rots in de branding.

 1. De Appelboom (25/6 – 4/7): Liefde ZIE 1

 2. Spar (5/7 – 14/7): Geheimzinnig ZIE 2

 3. Iep – Olm (15/7 – 25/7): Gevoelens ZIE 3

 4. Cipres (26/7 – 4/8): Trouw ZIE 4

 5. Populier (5/8 – 13/8): Onzekerheid ZIE 5

 6. Ceder (14/8 – 23/8): Vertrouwen ZIE 6

 7. Den (24/8-2/9): Kieskeurig ZIE 7

 8. Wilg (3/9 – 12/9): Flexibele durfal ZIE 8

 9. Linde (13/9 – 22/9): Twijfel ZIE 9

 10. Olijfboom (23/9): Wijsheid

Een goede vriend

Olijven zijn meelevend, meelijdend en spontaan. Zij geven mensen meer dan ze eigenlijk kunnen. Dit gaat soms zelfs ten koste van hun privé-leven. Met zijn rustige karakter en inlevingsvermogen helpt de olijf anderen hun situaties in te zien. Hij heeft een groot aanpassingsvermogen, is vindingrijk, tolerant en verzoenend. De olijf gaat agressie en geweld altijd uit de weg.

De olijf moet zich kunnen uiten over alles en iedereen, maar als hij dat doet, doet hij dat met een galante discretie. Kan de olijf zijn ervaringen niet kwijt, dan zondert hij zich af. Om de lieve vrede te bewaren, doet hij snel concessies en kan dan worden afgeleid van zijn eigen doel.

De olijf is een meester in het verbergen van zijn gevoelens en zijn karakter. Mensen die denken hem te kennen, kunnen zich goed vergissen. In de omgeving van mensen van wie hij houdt, leeft de olijf op.

In de liefde heeft de olijf geen last van jaloezie : tenminste hij toont het niet. Hij tolereert de vrijheid van de partner, ook al doet dit hem pijn. Dit is geen kwestie van zwakte of angst, het hoort gewoon bij zijn levensopvatting.

 1. Hazelaar (24/9 – 3/10): Pionier ZIE 11

 2. Lijsterbes( 4/10 – 13/10): Fijngevoeligheid. ZIE 12

 3. Esdoorn (14/10 – 23/10): Eigenzinnig ZIE 13

 4. Notenboom (24/10 – 11/11): Hartstocht ZIE 14

 5. Kastanjeboom (12/11 – 21/11): Eerlijk ZIE 16

 6. Es (22/11 – 1/12): Eerzucht ZIE 17

 7. Haagbeuk ( 2/12 – 11/12): Vredestichter ZIE 18

 8. Vijgenboom (12/12 – 21/12): Sentiment ZIE 19

 9. Beuk (22/12): Schepper

Een geduldige doorzetter

Beukenmensen zijn geboren ambitieuze individualisten. Zij leiden hun eigen leven en waken over hun eigen domein. Beuken hebben veel geduld en doorzettingsvermogen: gebeurt het vandaag niet, dan morgen. Maar dat de beuk komt waar hij wil zijn, daarvan is hij overtuigd. En als hij ineens in de spotlights staat, is plankenkoorts hem totaal vreemd.

Het leven van de beuk is goed georganiseerd; alle plannen worden nauwgezet uitgevoerd. Naast de organisatorische talenten overheerst ook zijn creativiteit. Beuken wegen alle mogelijkheden goed tegen elkaar af. Ze nemen geen onnodige risico’s. Ideeën worden door hen niet alleen bedacht maar ook gerealiseerd.

De beuk richt zich graag op de toekomst en op vernieuwing. Daarbij verliest hij soms het verleden uit het oog en daarbij de fouten waarvan hij had kunnen leren.

In de liefde blinkt hij niet uit door fantasie, eerder door zijn verstandigheid. De beuk is een verrukkelijke levenspartner. Hij is erg huiselijk en materialistisch ingesteld. Zowel aan zichzelf als aan zijn vrienden stelt hij hoge eisen. De oudere beuk krijgt soms een verlangen naar avontuur, maar dit duurt nooit lang.

7. Keltische invloeden